جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) والدثعلبه بن ابي مالک. صحابي است و نام او حديثه است و ظاهراً والد ثعلبه همان ابومالک القرظي باشد. (الکني والاسماء للدولابي).

کلمات مشابه