جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) نضربن ابي النضر. رجوع به نضر... شود.

کلمات مشابه