جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) نصربن نصير. رجوع به نصر... شود.

کلمات مشابه