جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) مفضل بن فضالهء کوفي. محدث است و از او حجاج بن محمد اعور روايت کند.

کلمات مشابه