جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) ماجدبن يسر. محدث است و ابوبشر از او نوشته است.

کلمات مشابه