جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) القرظي. صحابي. رجوع به ابومالک والد ثعلبه شود.

کلمات مشابه