جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) عون بن محمد کندي. رجوع به عون... شود.

کلمات مشابه