جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) عوذي. غسان بن يسار. محدث است و از قتاده روايت کند.

کلمات مشابه