جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) عمروبن حارث بن هاني اشجعي يا اشعري. رجوع به ابومالک اشجعي يا اشعري... شود.

کلمات مشابه