جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) الصهباني. محدث است. او از حسن بن سعد روايت کند.

کلمات مشابه