جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) سعيربن الخمس. رجوع به ابومالک تميمي... شود.

کلمات مشابه