جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) ربيع بن مالک بن ابي عامر الاصبحي. محدث است.

کلمات مشابه