جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) حديثه. رجوع به ابومالک والد ثعلبه... شود.

کلمات مشابه