جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) تميمي. سعيربن الخمس. او از حبيب بن ابي ثابت و از او ابن عيينه روايت کند.

کلمات مشابه