جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) بشربن مالک بن يسار. محدث است. و از علي بن مسلم طوسي روايت کند.

کلمات مشابه