جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) بشربن غالب بن بشربن غالب. محدث است و حديثي منکر از زهري روايت کند. (الکني للدولابي ج 2 ص 103 س 7).

کلمات مشابه