جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) بشربن حسن. محدث است. او از ابن عوف و از او هارون بن عبدالله الجمّال روايت کند.

کلمات مشابه