جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) امان بن الصمصامه بن الطرماح. رجوع به امان... شود.

کلمات مشابه