جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) اخطل.(1)
(1) - اين صورت در يادداشتهاي من بود ولي ذکر مأخذ فراموش و سقط شده بود و نميدانم ابومالک کنيت کدام يک از موسومين به اخطل است.

کلمات مشابه