جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومالک در لغت نامه دهخدا

ابومالک

[اَ لِ] (اِخ) ابن صهيبان کاهلي. محدث است و اعمش از او روايت کند.

کلمات مشابه