جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوماجد در لغت نامه دهخدا

ابوماجد

[اَ جِ] (اِخ) زيادي. تابعي است و از ابن عمر روايت کند.

کلمات مشابه