جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولینه در لغت نامه دهخدا

ابولینه

[اَ نَ] (اِخ) نصربن ابي مريم طهمان. محدث است. او از ضحاک بن مزاحم و از او وکيع بن الجراح روايت کند.

کلمات مشابه