جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) يسار. صحابي است. و پسر او عبدالرحمن از وي روايت کند. و رجوع به ابوليلي الانصاري والد عبدالرحمن... شود.

کلمات مشابه