جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) نابغهء جعدي. شاعر. موسوم به قيس بن عبدالله بن عمرو. صحابي است. رجوع به نابغه... شود.

کلمات مشابه