جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) معاويه بن يزيدبن ابي سفيان. رجوع به معاويه... شود.

کلمات مشابه