جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) قيس بن عبدالله بن عمرو. رجوع به نابغهء جعدي... شود.

کلمات مشابه