جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) عبدالله بن ميسره. محدث است و کنيتهاي ديگر او ابواسحاق و ابوعبدالجليل است.

کلمات مشابه