جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) عبدالرحمن بن کعب انصاري مازني. وي غزوات احد و مشاهد پس از آن را درک کرد و بآخر خلافت عمر بن الخطاب يا اول خلافت عثمان درگذشت.

کلمات مشابه