جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) ديلمي. پادشاه ديلم. رجوع به شهرياران گمنام احمد کسروي ص 26 شود.(1)
(1) - و في هذه السنه [ احدي و مأتين ] افتتح عبدالله بن خردادبه والي طبرستان اللارز... و اسر اباليلي ملک الديلم بغير عهد. (جزء دويم تاريخ طبري چ زاخائو ص 1014 - 1015).

کلمات مشابه