جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) حارث بن عبدالعزيزبن ابي دلف. رجوع به حارث... شود.

کلمات مشابه