جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) اوس. رجوع به ابوليلي الانصاري نام او اوس... شود.

کلمات مشابه