جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسمان ساو در لغت نامه دهخدا

آسمان ساو

[سْ / سِ] (نف مرکب)آسمان ساي. آسمان خراش. آسمان رَند.

کلمات مشابه