جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) انس. رجوع به ابوليلي الانصاري والد عبدالرحمن شود.

کلمات مشابه