جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) محدث است. او از ابي عکاشه و از وي وکيع روايت کند.

کلمات مشابه