جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسمان روز در لغت نامه دهخدا

آسمان روز

[سْ / سِ] (اِ مرکب) رجوع به آسمان (مَدخلِ دوم) شود.

کلمات مشابه