جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (ع ص مرکب، اِ مرکب)مرد احمق. || مرد ضعيف.

کلمات مشابه