جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیث در لغت نامه دهخدا

ابولیث

[اَ لَ] (اِخ) سمرقندي. رجوع به ابوليث نصر... شود.

کلمات مشابه