جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیث در لغت نامه دهخدا

ابولیث

[اَ لَ] (اِخ) محدث است و از مجاهد روايت کند.

کلمات مشابه