جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیت در لغت نامه دهخدا

ابولیت

[اَ] (اِخ) رجوع به ابولت شود.

کلمات مشابه