جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولبینا در لغت نامه دهخدا

ابولبینا

[اَ لُ بَ] (اِخ) شيطان فرزدق شاعر که اشعار او بفرزدق القاء کردي. رجوع به ابوشفقل شود.

کلمات مشابه