جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسمان خراش در لغت نامه دهخدا

آسمان خراش

[سْ / سِ خَ] (نف مرکب) سخت رفيع. بسيار بلند.

کلمات مشابه