جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولبد در لغت نامه دهخدا

ابولبد

[اَ لِ / لُ بَ] (ع اِ مرکب) شير. اسد. (المزهر).

کلمات مشابه