جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولبابه در لغت نامه دهخدا

ابولبابه

[اَ لُ بَ] (اِخ) رفاعه بن عبدالمنذر الانصاري. رجوع به ابولبابه بن عبدالمنذر... شود.

کلمات مشابه