جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولبابه در لغت نامه دهخدا

ابولبابه

[اَ لُ بَ] (اِخ) جدّ عماره بن حمزه الکاتب است.

کلمات مشابه