جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابول در لغت نامه دهخدا

ابول

[اُ] (ع اِ) گله يا گروهي از پرندگان. || گروهي از اسبان. || گروهي اشتران. || پي درپي آينده از ايشان. ج، ابابيل.

کلمات مشابه