جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابول در لغت نامه دهخدا

ابول

[اَ وَ] (ع ن تف) شاشنده تر: اَبوَل من کلب.

کلمات مشابه