جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکیران در لغت نامه دهخدا

ابوکیران

[اَ] (اِخ) حسن بن عقبه المرادي. محدث است و وکيع از وي روايت کند.

کلمات مشابه