جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکنانه در لغت نامه دهخدا

ابوکنانه

[اَ کَ نَ] (اِخ) الوضين بن عطاءبن کنانه. محدث است.

کلمات مشابه