جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکنانه در لغت نامه دهخدا

ابوکنانه

[اَ کَ نَ] (اِخ) قرشي. محدث است. او از ابوموسي و از او زياد جصاص و ابواياس روايت کرده اند.

کلمات مشابه