جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکنانه در لغت نامه دهخدا

ابوکنانه

[اَ کَ نَ] (اِخ) محدث است و ابن المبارک از او نقل کرده است.

کلمات مشابه